ترم دوم 94-95

مدرسه: روزبه

کلاس: هشتم

معلم: مصلح، محمدی

فعالیت: فوق برنامه هنری

پست های مربوط: