معمار بیست

پاره نوشته‌های یک دانشجو

۲ مطلب با موضوع «معماری قدرت» ثبت شده است

به حال کدام بگرییم؟ معماری یا اسنادش؟

این یادداشت در نقدی بر یادداشت آقای سیدمحمدباقرطباطبایی با عنوان «معماری و قدرت» نوشته شده است:


معروف است که در دوره‌ی سلطنت پهلوی اول و در عصر اقتدارگرایی که بازتعریف هویت ایرانی یکی از اهداف بود، معماری به‌مثابه یک ابزار تبلیغاتی مورد توجه حکومت قرار گرفت و آثار زیادی ساخته شد. منقول است که رضاشاه در هنگام بازدید و یا بهره‌برداری از این آثار، گاها انتظارات دیگری از شکل معماری آن داشته و نسبت به آن ابراز نارضایتی می‌کرد. بنابراین معماری آن‌زمان چنان قدرتمند بود که در برابر خرده‌فرمایشات یک «نظامی» بلندمرتبه مقاومت می‌کرد. 

۰ نظر

مخالفان مدفون در تاریخ

حقیقت این است که مخالفان قدرت حاکم، معمولا زیر گرد و غبار گذر زمانه فراموش می‌شوند و به مرور و با فراموشی آن‌ها قدرت حاکم مشروعیت بیش‌تری می‌یابد. معمولا این صدای قدرت است که می‌ماند. البته این ابدا تلخ نیست؛ چرا که مخالفان باید برای اصلاح همان قدرت حاکم بجنگند و نه جاودانگی!

۰ نظر