محمد فرید مصلح، دانشجوی ترم نهم معماری، دانشگاه تهران


منِ مجازی:

   معماربیست 

   معماری ما 

   جستار


برای مشاهده‌ی‌ سوابق، می‌توانید این لینک را مشاهده کنید.