معمار بیست

پاره نوشته‌های یک دانشجو

۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

پند یک پیر


فیلیپ جانسون، یکی از کهنسال ترین معماران معاصر در سال 1992، در سن 85 سالگی در یک سخنرانی برای معماران جوان ژاپنی ضمن نشان دادن تصویری از معماری ایران، هند، ژاپن و سایر معماری های جهان شرایط لازم معمار بودن را که تعبیر مناسبی است از «فرزند زمان خویش» در سه شرط خلاصه می کند. او می گوید معمار باید:


- بر سراسر تاریخ معماری جهان وقوف داشته باشد.

- سپس از طریق تسلط بر ویژگی های مصالح و اشکال خود را متکامل سازد.

- و بالاخره از مفاهیم عصر حاضر آگاهی و در آن ها مشارکت داشته باشد.

کتاب نقش فضا در معماری ایران، محمدرضا حائری، دفتر پژوهش های فرهنگی

۱ نظر

گزارش کلاس حجم و ماکت: جلسه دوم


در یک مجموعه پست، سعی می کنم درباره یکی از تجارب استثنایی ام، یعنی آموزش حجم و ماکت به بچه های هشتمی بگویم. (لینک به پست اول)
۰ نظر

چگونه "مردم" نباشیم؟


با نگاه به کتاب نقد بازی

می خواهم قوی ترین نیرو و موتور تغییرات را معرفی کنم. چیزی که با بررسی دیروز و در حال حاضر آینده را می سازد و اسمش را می گذاریم نقد!

با نگاهی به تاریخ معماری خواهیم دید که حقیقت ها نیستند که مسیر حرکت آینده را مشخص می سازد، که این واقعیت است که همه چیز را مشخص می کند (نقل به مضمون از بلوری و برداشت نگارنده)
۰ نظر