اگر مطالبم را خواندید شما از معدود آدم‌هایی هستید که در این «تماس» برای من ویژه اید.
البته نه خودتان که تفکراتتان
تفکراتتان در برابر تفکراتم
تفکراتتان را به قالب نوشته درآورید و راجع به تفکراتم بنویسید.
خوشحال می شوم.