حالا که پیرتر شدم و گرد روزگار روم نشسته خوشحالم که دلیل ادامه ی فعالیت هام و منبع انگیزه ام جهل مردمه. من هر روز پر انگیزه تر می شم. ان شاء الله...