- یه جورایی حس کردم انگار توی دانشگاه خودمون با این که یک دانشگاه درجه چندمه، بچه ها بیش تر به درس اهمیت میدن

- چون یه چیزی ندارن و فکر می کنن عقبن و اونم اسم دانشگاهشونه


* قسمتی از گفت و گوی من با یک دانشجوی عزیز از دانشگاه بروجرد

حکایت ماست و دانشگاه تهران: فرصت های بسیاری که با جو حاکم بر دانشگاه و دانشجویان نمی خونه!

#انگیزه