ما ها معمولا با هم رشته ای های خودمون می حرفیم و سوت و کف می زنیم. ولی وقتی با یک هم رشته ای دیگه می حرفیم و نقد می کنه می گیم نمی فهمه. ولی در دنیای امروز، نیاز به همه رشته ای هست و باید زبان مشترک پیدا کنیم.

منبع: یادم نیست!