عموما طراحان در پاسخ به این سوال که «فضاهای باز مسکونی برای چه کسی ساخته شده‌اند؟» جواب می‌دهند: «برای تمام مردم.» اما دیویس نظر دیگری دارد: « مردم آرای مختلفی درباره‌ی آسایش و تفریح کردن در خارج از خانه دارند؛ بنابراین این فضاها برای همه‌ی آن‌ها طراحی نشده‌اند. اگر پولدار باشید، یا ارزش‌هایتان با باور‌های طبقه‌ی متوسط یا بالای جامعه هماهنگی داشته‌باشد، با آغوش باز مورد استقبال قرار می‌گیرید. اما اگر چنین نباشد، بهتر است اینجا را ترک کنید که البته در اغلب موارد به معنا در خانه ماندن و نرفتن به هیچکدام از این فضاهاست. برای کسانیکه مانند طبقه‌ی متوسط جامعه به طبیعت احترام نمی‌گذارند و آن را ستایش نمی‌کنند، فضاهای دست دومی تهیه شده است که تجهیزات و امکانتشان هم محدود است.»

مقاله‌ی طراحی جامعه - راندلف هستر جونیور - 1974 - برگرفته از کتاب نظریه معماری منظر