+ بیقرارم... گیجم... قرصا اثرشون پریده! همش استرس دارم. یه دلشوره‌ی عجیب و غریب! انگارقراره یه اتفاقی بیفته ولی نمی‌افته... مثل زلزله! من منتظرم همه‌چیز بلرزه... ولی نمی‌لرزه!

- قرار بود یه هفته بعد بیای! چرا نیومدی؟

+ نشد...‌ ینی وقت نکردم!‌ آقای دکتر من جدیدا یه چیزی تو خودم کشف کردم!‌ من هر وقت می‌بینم دو نفر میخندن... شادن... من اصلا حالم بد می‌شه! اصن پکر می‌شم! مدام کلافه‌ام!‌ دست خودم نیست! یه کاری کنید آقای دکتر!

- شکست عشقی خوردی؟

+ نه ولی احتمالا می‌خورم!

- آینده رو تصاویر ذهنی انسان میسازه!‌ باید مثبت فکر کنی تا مثبت بشه! مدام بگو که خوشبختم! مهم اینه تلقین کنی خوشبختی و خودت به این باور برسی. اون وقته که احساس آرامش می‌کنی!

+ صدامو چیکار کنم؟ صدای درونمو؟ من نمی‌تونم حرف دلمو به آدما بزنم. من مدام دارم با خودم حرف میزنم. همش دنبال اینم که چی‌ بگم؛ چی نگم؛ چیکار کنم؟ چه جوابی بدم بهتره؟

- برات قرص قوی‌تر می‌نویسم. ولی اینو فقط روزی یدونه می‌خوری!

+ ببخشید آقای دکتر شما درآمدتون خوبه؟

- خدا رو شکر!

+ احتیاج ندارید کسی پیشتون کار کنه؟

- هه... ما اینجا کلی نیرو تعدیل کردیم!

+ (لبخند میزنه) چون ما یه سرایدار داریم خیلی دوست داره پیش... یعنی... تو مطب کار کنه...

فیلم من عصبانی نیستم!