#برداشت

وقتی که بحث مسجد ولیعصر مطرح می‌شه، انگار یه عده کت و شلواری  تو رستوران نایب سر میز شام دارن راجب ذبح ملخ صحبت می‌کنن! اینا مغزای خیلی پیری هستن که  برای رفع احساس نیازشون، از قیافه‌ی شهریا اسکی رفتن! کاریکاتور های این چنینی رو باید جدی گرفت؛ چرا که آشنایی زدایی می کنن و ممکنه یکم به فکر بیفتیم.

آشنایی زدایی از چی؟ از اون فرمایی که فکر می کنیم مقدسن. در حالی که همشون محصولات اقلیمی و از عوارض ذهن«سنتْ مقدسْ کن» ما هست. در حالی که خیلی ملا نقطی نگاه کنی همه سنتا بدعتن!