این آی دی اینستاگرام دوست عزیزم، مهدی قاضیه. من و مهدی قصه‌ای مشابه داریم؛ هر دویمان سال دوم (بدون هماهنگی!)  تصمیم گرفتیم تا در دو زمینه‌ی متفاوت تمرین کنیم! او شروع کردن به طراحی کردن و کلاس طراحی رفتن و آتلیه رفتن؛ من هم شروع کردم به نوشتن و همایش رفتن و بحث و جدل کردن!
به اینستاگرام قاضی بروید! به آثار سال‌های پیشش نگاهی بیندازید و با قاضی فعلی مقایسه‌اش کنید. خلاصه که برای موفقیت در هر زمینه‌ای نیازمند درک فوت‌وفن‌های مربوطه هستیم و این تنها از طریق تجربه و تکرار و تمرین حاصل می‌شود...