اگر فردی مسیحی بخواهد مسلمانی را درک کند که به مسجد می‌رود، نباید به‌دنبال مجموعه ارزش‌های بی‌عیب و دست‌نخورده‌ای بگردد که هر مسلمانی گرامی‌شان می‌دارد، بلکه باید در جستجوی نقاط ضد و نقیض فرهنگ اسلامی باشد، یعنی آن فضاهایی که احکام با هم در ستیزند و معیارها در کشمکش. مسلمان را درست در نقطه تلاقی میان دو امر واجب بهتر می‌توان درک کرد.

یوال نوح هراری - کتاب «انسان خردمند، تاریخ مختصر بشر» - ترجمه نیک گرگین