خیلی وقته که کوچیک‌تر ها با دیدن من خودشون رو جمع می‌کنن

و خانما ناخودآگاه روسریشونو جلو می‌کشن.

دیگه خیلی بزرگ شدم.

و این اصلا جذاب نیست.