در حالی که دونالد ترامپ و دیگر "اساتید جهان" در داووس گرد هم آمده‌اند، شش فرد ثروتمند دنیا به اندازه نیمه فقیر کل جمعیت جهان یعنی ۳.۷ میلیارد تن، دارایی دارند. ما نیازمند اقتصاد جهانی هستیم که برای همه کارآمد باشد؛ نه فقط برای شرکت‌های چندملیتی و افراد بسیار ثروتمند.

برنی سندرز، توییتر


همین جوری‌اش در مضیغه بودیم و یک سرمایه‌دار قدرت رو هم بدست گرفت...