صفات پسندیده‌ی بسیاری است که می‌توان به معلمین نسبت داد. اما شاید یکی از جالب‌ توجه‌ترین ویژگی این انسان‌ها، اختلاف نسلی آن‌ها با مخاطبانشان است و طبیعی است که دانش‌آموزان با چند دهه اختلاف سنی در عالم دیگری سیر کنند! همین تفاوت است که بعضی از معلمان کم‌حوصله، تحمل و تطابق با این شرایط را تاب نمی‌آورند و بعضی را تا سرحد مشغله‌ی انبیاء تا عرش اعلا بالا می‌برد. اساسا مساله‌ی درک کردن و بدنبال آن دلسوزی و چاره‌جویی مطرح است.