اخوی، آبجی، با استفاده‌ی واژه‌ی پیچاندن بجای دزدی چیزی تغییر نمی‌کنه. شما همچنان دزد هستی! کسی که چیزی را می‌پیچاند هم ارز با کسی است که سرقت می‌کند!