ریشه های این وضعیت چیست؟ باور کنید نمی فهمم...

اگر نظر یا منبعی دارید در قسمت نظرات راهنمایی ام کنید.