شما را به دیدن ویدئوی «نظم نوین جهانی» اثر کنی آغکانا دعوت می‌کنم: