ای کاش بزرگی هم‌ دیگه رو بپذیریم و اتفاقای مهم زندگی‌ همدیگه رو به هم تبریک بگیم تا این که حسودی و تغافل جاشو بگیره. خیلی وقت‌ها باید فریاد بزنی که یکی از تو قوی‌تره؛ شک نکن و این رو فریاد بزن!

بعضی‌وقت‌ها از ذکر مصادیقی که به ذهنم میاد ناراحت می‌شم؛ ترجیح می‌دم همین‌جوری خشک و خالی بگم.