حتما شما هم سلبریتی‌های زیادی دیده‌اید که از برخورد مردم در فضای مجازی و واقعی ناراحت‌اند و این ناراحتی را در مصاحبه‌ها بازتاب می‌دهند. خب این‌ها هنرمندند و دل نازکی دارند. اما بیچاره‌تر از آن‌ها دولتمردان و افراد اجرایی‌اند که هرکاری کنند و یا هیچ کاری هم نکنند زیر موج انگ‌ها و تهمت‌ها له می‌شوند! اما بخاطر ذات مسئولیت‌شان مجبورند عادت کنند که له شوند... این‌ها هر روز به خودشان چه چیزها که تلقین نمی‌کنند تا تاب بیاورند. هر چه حساب می‌کنم یا پوپولیست هستند و یا راسخ...

ای کاش ایرانیان قدر مسئولان و پدرهای خویش را بیش‌تر می‌دانستند.

تا به‌حال به شیوه‌ی برخورد مردم آمریکا با رییس جمهور‌هایشان توجه ‌داشته‌اید؟ ما چه‌کار کردیم؟