خاک بر سر کسانی که الان مسئولیت دارند و برای تمدید مسئولیت یا ارتقای مسئولیت در آینده، مصلحت اندیشی نمی‌کنند. (تکراری) این‌ها حتی از کسانی که برای رزومه در انجمن عضو می‌شوند، دون ترند.