امروز یکی از دوستان چند‌سال بالایی‌ام که اتفاقا نظرش برایم صائب بود، پس از این دوره‌ی طولانی از من تشکر کرد و خسته نباشیدی گفت که خستگی را از جانم رهاند. البته که آدم احساسی‌ هستم و شاید هر انسانی هم از تقدیر بدش نیاید. اما مهم‌تر از تقدیر، این است که به راهی که طی کرده‌ای مهر تایید بزنند! راه من یا بقول سورنا(خواننده هیپ‌هاپ) نگار من بالغ شده و افرادی به آن افتخار می‌کنند! 

دیدن موفقیت فرزندت از موفقیت خودت شیرین‌تر است.