رسیدم

به این که برای غیرخدا کار کردن

خسران است.


والعصر

ان‌الانسان لفی خسر

الاالذین آمنوا

و عملوا الصالحات

و تواصوا بالحق

و تواصوا بالصبر