از یک مرتبه که در مقامات دبیران از حوزه‌ی دانشکده‌ای بالاتر می‌روی و با هزار مجمع و اتحادیه در سطح دانشگاه و شهر و کشور روبرو می‌شوی، معمولا بوی قدرت‌طلبی آ‌ن‌قدر به‌مشام می‌آید که حالت اشمئزاز پدید می‌آورد. البته جو مناسب هم دیدیم. اما این مساله را می‌توان به صورت فرهنگی و فراگیر بررسی نمود. بدتر از آن (انجمن علمی)، این جو را می‌توان در نهادهای بالادست انجمن اسلامی و بسیج یافت.