«قضا گفت گیر و قدر گفت ده...» و من دبیر انجمن شدم. به هر روی این نکته مهمه که دبیر در چنین نهادی در راس هرم قرار می‌گیرد. اما در این‌جا می‌خواهم توجه‌ها را به همان بحث قدیمی تغییر از بالا یا پایین جلب کنم! خوش ندارم که از خودم زیاد بگویم؛ ولی تا کوچک‌رین مسائل هم به‌صورت ناخودآگاه و غیرابلاغی رفتار دیگران متاثر از من بود. بعنوان مثال در شرایطی که چندان باب نیست که کسی در دانشگاه دیگری را به نام خانوادگی صدا کند، من بنابر عادت و حساسیت‌های شخصی خودم، افراد را این‌طور خطاب می‌کردم و به‌مرور مشاهده شد که این در تمام انجمن هم جا افتاده! فکر کنم مثالی پیش پا افتاده تر از این نداشته باشم...
به هر روی، حتی کوچک‌ترین رفتارها هم ممکن است بصورت غیر جبری از راس هرم به کل مجموعه منتقل شود و حالا دیگر من نمی‌توانم بگویم که تغییر از بالا به پایین شدنی نیست!