باری از دموکراسی گلایه کردم که خیلی از مواقع به آن‌چه که‌ می‌خواهیم نمی‌رسیم. اما حالا می‌خواهم به یکی از نکات مثبت آن اشاره کنم. رای‌گیری همیشه یک لحظه‌ی درنگ را برای مسئولین بوجود می‌آورد و اگر واقعا به دموکراسی پای‌بند باشیم، قطعا باید موجب تغییر رفتار مسئولین شود. 
امروز پس از ماه‌ها دبیری و مدیرمسئولی در نشریه و در حالی که خودم آیین‌نامه‌ی نشریه را مدون کرده بودم، برای یکی از مسئولیت‌های نشریه یعنی «دبیر علمی» بودن آن رای کافی را نیاوردم. بسیار جالب و آموزنده بود و مرا بیش از هر چیزی به این فکر واداشت که شاید بعنوان «دبیر انجمن علمی» رای اعتماد گرفته باشم؛ ولی برای مسئولیتی دیگر، دیدگاه دوستانم نسبت به من مثبت نیست.
ای کاش تمام مسئولین ما نیز هر از گاهی خودشان را در معرض رای می‌گذاشتند تا حداقل حد و مرزهای صلاحیتشان را متوجه شوند. قطعا این‌گونه بیش‌تر درنگ می‌کردند.