یه بابایی می‌شناسم معاون دانشگاه هست...

نه دانشکده‌ها...

نه پردیس‌ها...

دانشگاه!

هر سوال ریز و فنی راجع به مسائل زیر مجموعه اش داشته باشیم رو خودش توی تلگرام جواب می‌ده.


خب این‌جور انسان‌ها رو باید کشت و بعد عزل کرد! یعنی حتی چون عزل شدن چند روز وقت ‌می‌بره باید زودتر اقدام کرد...

پ.ن: بعضی آدم‌ها با راهی که برای زندگیشون انتخاب کرده‌اند، خودشون برای خودشون روی زمین جهنم درست می‌کنند!