توی انجمن علمی زپرتو و کوچولومون که کل دوره‌اش ۱.۵ سال هست فهمیدیم که برای استمرار ایده‌ها و اندیشه‌هاش باید از ۳ ماه مونده به انتهای دوره‌اش جوون گرایی کنیم. بعنوان یک پیرمرد در اون منصبم باید بگم که جوون گرایی اتفاقا خیییییلی هم شیرینه. این که ببینی یه عده دارن مسیری که تو قبلا تجربه کردی رو طی می‌کنن و اتفاقا بهتر و با ایده‌های نو ادامه‌اش می‌دهند.


آی پیرمرد‌ها بلند شوید! یا با زور بلندتان می‌کنند و اگر گردن‌کلفت‌ باشید، عزرائیل به‌حسابتان رسد...