یک توهمی است که داداش بزرگه به داداش کوچیکه که دو سال ازش بزرگتره رو به خیلی چیزها متهم می کنه و اون رو جدا از گروه های دوستی خودش می دونه. حالا بماند که آیا واقعا توهم است یا نه. ولی لازم بود تا در این یادداشت اشاره کنم با احاطه به این گونه از توهم، یادداشت «انجمنطور۸» رو نگاشتم.