خیلی خوبه که آدم توی 20 سالگی بفهمه ساختار اداری و فرهنگی و اجتماعی ما چطور هست. این جوری متوجه می شی که خیلی از افراد به اصطلاح «موفق» ممکنه بوی تعفن بدن از نزدیک. به خاطر تن دادنشون به سیستم خراب.