به صورت پیش فرض نباید خیلی فرقی نداشته باشه با نهاد پایین دست که شما می‌شوید. قرار بوده که نگاه جامع تری به مسائل داشته باشند. ولی خیلی وقت ها متاسفانه این طور هم نیست. بیش تر به عنوان ترمز کار می کنه. خلاصه خیلی نترسید ازش و گنده اش نکنید. افرادش رو بهتر بشناسید و به صورت فردی سعی کنید مسائل رو به عرضشون برسانید. چون اینا وقتی کلی باهاشون صحبت کنید، کلا می رن توی نقششون و به خاطر عادتی که دارند ترمز می‌شن :)