قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی همدان:

خروج ۱۸۰ هزار نفر از دانش‌آموختگان کشور در سال ۱۳۹۴ و مهاجرت به دیگر کشورها از جمله کانادا برابر است با مجموع درآمد نفت که فاجعه‌ای برای کشور است. /ایسنا

به آمار احترام بگذاریم...