قسمتی از فعالیت های من در حوزه ی آموزش هنر و معماری در مقاطع راهنمایی و دبیرستان بوده و بازتابی از آن را در این بلاگ خواهید خواند:کلاس مصالح و ساخت