پس مدتی گشت و گذار و جست و جو در کتب رنگی، کتابی کاربردی-رنگی یافتم!
کتابی که فصول اولیه و مقدماتش مانند کتاب رنگ ایتن می باشد. ( تقریبا مطمئنم که کتابی پایه ای تر از کتاب رنگ ایتن در حال حاضر در بازار موجود نیست و توصیه می کنم پیش از خواندن هر کتاب رنگی دیگری ابتدا آن را مطالعه نمایید.)
سپس ویژگی و کاربرد هر گروه رنگی به تفصیل و به جزء بیان شده.
اما مهم ترین و کاربردی ترین بخش، صفحه ی 66 آن است:
شما می توانید به روش پیشنهادی کتاب، گروه رنگی مناسب پروژه تان را پیدا کنید.
روانشناسی رنگ

بدین صورت که با توجه نیازتان، ابتدا رنگ غالب را انتخاب کرده و در صفحات آتی، گروه رنگ هایی به شما پیشنهاد می گردد.