آقای شاهین نجفی، خانم مسیح علی‌نژاد

مهم این نیست که چقدر حکیمانه حرف‌هایتان را توجیه می‌کنید و چقدر دلسوزانه صحبت می‌کنید. توجیه حرف‌هایتان مسخره‌تر از آنی است که فکر می‌کنید. رسالت سلبریتی یا هنرمند، هنر یا جریانی است که راه می‌اندازد و نه حرف‌هایی که در کنج صفحه‌ی مجازی اش می‌زند. مرگ مولف بیش‌تر از هر کسی برای سلبریتی‌هاست. ماسک‌هایی که به صورتتان زده‌اید بسیار بسیار مهم‌تر از طرز فکر کردنتان است.


پ.ن: من هم به اصطلاح فن برخی سلبریتی ها هستم. من برای آن‌ها وقت می‌گذارم و مثل بقیه‌ی آدم‍‌ها دوست دارم از زندگی شخصی و روابطشان با دیگر سلبریتی‌ها بدانم. ولی این را باید متوجه باشم که این من هستم که از پشت پرده‌ی زندگی و واقعیت آن شخص خاص بیشتر آگاهم. وگرنه در قریب به اتفاق اوقات، تاثیر سلبریتی همان ماسکی است که بر صورتش می‌زند.
پ.ن: از علاقه مندان به دو سلبریتی یادشده عذرخواهی می‌کنم. نظر شخصیم از فعالیت‌هایشان بسیار منفی است و مشمئزکننده ترش این است که بعد از فعالیت‌ها، آلبوم‌ها یا کمپین هایشان در پی توجیه و تلطیف امثال من هستند.