نمی‌دانم از چه بنویسم. از گفته‌های اوباما که گفته‌بود در دوره‌ای که مرد‌ها دچار مشکل هستند، بهتر است از قدرت گرفتن زن‌ها حمایت کنیم یا از حرف‌های آذری جهرمی که گفته بود تا به حال زنی ندیده که اختلاس کرده‌باشد. بنظرم باید در ساختارهای اجتماعی و سیاسی و مشخصا فرهنگی دست در دست یکدیگر دهیم تا تعداد فرصت‌های برابر بیش‌تر و پیش‌داوری‌های جنسیتی کم‌تر شود و به همین اکتفا می‌کنم:
روز زن مبارک!
حتما بعد از این هم باید بعنوان یک انسان آگاه، شریف و روشن‌فکر از تبعیض‌هایی که بر زنان گذشته بگویم و از فعالیت‌های سرکوب‌گرانه‌ی حکومت انتقاد کنم. حق‌جویی و دفاع از مظلوم از واجبات است. اما ترجیح می‌دهم فعلا سکوت کنم؛
حقتان را بلعیدند، درست...
مراقب باشید احقاق حقوقتان بازیچه‌ی دسته‌ی دیگر نشود.