الحمدلله کمتر فضای روشنفکرانه را دیده‌ام و با ادا و اطوار مردم مشکلی ندارم.

ولی همچنان با این مساله مشکل دارم که تفکر ارزشی چرا در ایران قدرت داشته و چه باید کرد؟

آیا نخبگان اساسا به وجود آورنده‌ی سنت‌ها و این تفکر بوده اند؟ (توهم توطئه وار)

یا راهی جز ادامه‌ی سنت‌ها نیافتند و آب شدند تا به آرامی درستش کنند؟؟

و این که من با این افراد چه کنم؟ آخرین نتیجه گیری ام این بود که مثل بزرگان اسطوره شوم تا خودم سنتی درست به‌وجود بیاورم.


حالا مساله‌ام با این قدیمی‌های ارزشی حل شده و با هم نسلانی روبرو ام که به هیچ صراطی مستقیم نیستند و در هیچ بندی نیستند که بتوانم آن بند را بکشم و به راه راست هدایتشان کنم. باید بیش‌تر درباره‌شان فکر کنم...